اینورتر GTAKE سری GK800

اینورتر های جیتک سری GK800 تکمیل شده از سری GK600

                                                                     

اینورتر های جیتک سری GK800 ویژگی های عملکردی خود را از سری GK600 به ارث برده اند با این تغییر که در قسمت برد کنترلی با تغییرات اعمال شده نرم افزاری دقیق تری داریم که باعث خروجی سریعتر و قویتر می گردد.

 

 قابلیت اتصال اینورتر های جیتک سری GK800 به تمامی موتورها

 

                                                                                         

اینورتر های جیتک سری GK800 با این ویژگی عملکرد دقیق کنترل برداردی و کنترل دقیق در موتورهای سنکرون و هم آسنکرون را دارد در نوع خود بی نظیر است.و همچنین

 

قابلیت نصب کی پد مجزا به اینورترهای جیتک سری GK800

                                                                                      

اینورتر های جیتک سری GK800 با ویژگی کنترل از راه دور توسط کیپد و همینطور مانیتور کردن اطلاعات نرم افزاری بر روی کامپیتوتر کار کنترل و برنامه دهی را برای کاربر آسان می کند.

 

قابلیت های فراوان اینورتر های جیتک سری GK800 

                                                                                          

Fieldbus option

EPC-CM1            CAN

EPC-CM2     CanOpen

EPC-CM3       Profibus

                                                                                             

 I/O Option

EPC-TM1                                             Analog and digital

EPC-TM2                                               PT100AND Relay

EPC-VD1                                                             Voltag

EPC-VD2  Bus voltage detection and for optimized flying star

EPC-IM1                                            Analog for injection

EPC-IM2                                                  Current analog

EPC-RT1                                                Real-time clock

EPC-PG1                   ABZ open collect/push-pull encoder

EPC-PG2   ABZ differential encoder,ABZ differential output

EPC-PG3                                                UVW encoder

EPC-PG4                                Resolver,DB15 connection

EPC-PG5                                              Sincos encoder

EPC-PG6                                Resolver,push-pull output

 

چهار مد کنترلی در اینورترهای GK800

اینورتر فرکانس GK800 با چهار حالت کنترلی طراحی شده اند: V/F، SVC1، SVC2 و VC

با دارابودن مدهای کنترلی مختلف میتواند به عملکرد دقیق و پاسخگویی به نیاز کاربران مختلف رسیدگی کند.

پوشش طیف گسترده ای از صنعت در اینورترهای GK800

 

اینورتر فرکانس GK800 بادارا بودن برنامه های نرم افزاری گسترده قابلیت راه اندازی انواع موتورهای سنکرون و آسنکرون را در صنایع مختلف اعم از:

آسانسورها,جرثقیل ها(ساختمانی / کارگاهیی),دستگاه های تزریق,دستگاه هایی که به جمع کن دقیق نیاز دارد(صنایع پارچه و کاغذ),دستگاه هایی که به torque کنترل نیاز دارد(جمع کنهای نخ و کابل),انواع مختلف کمپرسورها,آسیاب ها و در هریک از صنایع مختلف قابلیت نصب و راه اندازی را داراست.

 

 

 


 

 

 

 

رنج توانی اینورتر های جیتک سری GK800

 
Voltage : 220-240V/380-480V/525-690V±10% (lasting), -15%~+10% (short)
 
 
Supply frequency : 50/60Hz ± 5%                   Displacement Power Factor cosφ : >0.98
 
 
 Switching on input supply : Maximum 2 times/min    True Power Factor : 0.92 (nominal at rated load)
 
 
 
 
 
ورودی های دیجیتال اینورترهای جیتک سری GK800
 
 
Output voltage:0-100% of the rated                 Output frequency:0-600Hz / 0-16kHz(customized)
 
Switching on output:Unlimited                         Ramp times:0-600.00s / 6000.0s / 60000s scaleable
 
 
 
 
ورودی های آنالوگ اینورترهای جیتک سری GK800
 

Analog inputs : 3 (local), 4 (extensible)                 Modes : Voltage or current
 
Voltage level : 0-10V, -10V - +10v (scaleable)         Current range : 0/4-20mA (scaleable)

 
ورودی های پالس اینورترهای جیتک سری GK800
 
Pulse input : 1 (programmable)                        Frequency range : 0.1Hz–50KHz
 
Voltage level : 10-30V
 
فرمت های پذیرش Modbus دراینورترهای جیتک سری GK800
 
Formats : RTU / ASCII                              Rate : 4800/9600/19200/38400/57600/115200bps
 
 
 
 ورودی Encoder دراینورترهای جیتک سری GK800
 
  - Voltage level : 5/12V (local)                        Ports : A+,A-,B+,B
 
 
خروجی های دیجیتال اینورترهای جیتک سری GK800
 
Digital outputs : 2                                          Voltage level : 0-24V
 
Current level : 0-50mA                           Pulse frequency : 0-50kHz
 
 
 
 خروجی های آنالوگ اینورترهای جیتک سری GK800
 
Analog outputs : 2 (local), 4 (extensible)          Voltage level : 0-10V
 
Current range : 0-20mA
 
 
رله خروجی اینورترهای جیتک سری GK800
 
Relay outputs : 2 (local), 4 (extensible), programmable
 
استفاده از پنل از راه دور در اینورترهای جیتک سری GK800
 
Maximum cable length : 5m
 
 

 

اینورتر های جیتک سری GK800 قابل استفاده در صنعت تولید کاغذ (بخشهایی مانند: همزن خمیر-جمع کن - بخش کشش کاغذ و ...)

 

 

اینورتر های جیتک سری GK800 قابل استفاده در دستگاه های پرس هیدرولیک (بخشهایی مانند: تزریق و قالب گیری...)

 

 

اینورتر های جیتک سری GK800 قابل استفاده در صنعت فولاد (بخشهایی مانند: خمگیری, برش و ...)

 

 اینورتر های جیتک سری GK800 قابل استفاده درصنعت پارچه و نخ (بخشهایی مانند:کشش نخ و پارچه,جمع کن نخ و پارچه)

 

اینورتر های جیتک سری GK800 قابل استفاده در دستگاه های CNC

 

 

 

 

ویژگی های اینورتر GTAKE سری GK800

 

 

رنج توانی اینورتر های جیتک سری GK800

 
Voltage : 220-240V/380-480V/525-690V±10% (lasting), -15%~+10% (short)
 
 
Supply frequency : 50/60Hz ± 5%                   Displacement Power Factor cosφ : >0.98
 
 
 Switching on input supply : Maximum 2 times/min    True Power Factor : 0.92 (nominal at rated load)
 
 
 
 
 
ورودی های دیجیتال اینورترهای جیتک سری GK800
 
 
Output voltage:0-100% of the rated                 Output frequency:0-600Hz / 0-16kHz(customized)
 
Switching on output:Unlimited                         Ramp times:0-600.00s / 6000.0s / 60000s scaleable
 
 
 
 
ورودی های آنالوگ اینورترهای جیتک سری GK800
 

Analog inputs : 3 (local), 4 (extensible)                 Modes : Voltage or current
 
Voltage level : 0-10V, -10V - +10v (scaleable)         Current range : 0/4-20mA (scaleable)

 
ورودی های پالس اینورترهای جیتک سری GK800
 
Pulse input : 1 (programmable)                        Frequency range : 0.1Hz–50KHz
 
Voltage level : 10-30V
 
فرمت های پذیرش Modbus دراینورترهای جیتک سری GK800
 
Formats : RTU / ASCII                              Rate : 4800/9600/19200/38400/57600/115200bps
 
 
 
 
 
 ورودی Encoder دراینورترهای جیتک سری GK800
 
  - Voltage level : 5/12V (local)                        Ports : A+,A-,B+,B
 
 
خروجی های دیجیتال اینورترهای جیتک سری GK800
 
Digital outputs : 2                                          Voltage level : 0-24V
 
Current level : 0-50mA                           Pulse frequency : 0-50kHz
 
 
 
 
 
 خروجی های آنالوگ اینورترهای جیتک سری GK800
 
Analog outputs : 2 (local), 4 (extensible)          Voltage level : 0-10V
 
Current range : 0-20mA
 
 
رله خروجی اینورترهای جیتک سری GK800
 
Relay outputs : 2 (local), 4 (extensible), programmable
 
استفاده از پنل از راه دور در اینورترهای جیتک سری GK800
 
Maximum cable length : 5m
 

مقالات دیگر...